Wycieczki do Białowieży

BIAŁOWIEŻA

Zapraszamy na wycieczki jednodniowe do Białowieży

  • Rezerwat Pokazowy Żubrów (bilet wstępu): spotkamy żubry, jelenie, żubronie, rysia, sarenki, dziki
  • Miejsce Mocy miejsce kultu dawnych Słowian z niezwykłymi formami drzew i krzewów
  • Park Pałacowy w Białowieży spacer
  • Ognisko z kiełbaskami

Cena 49  zł, przy grupie 45 uczniów + 3 opiekunów bezpłatnie

Świadczenia: przejazd autokarem, przewodnik, ubezpieczenie, bilety wstępu.

Program można wzbogacić o dodatkowe atrakcje: 1)przejażdżka drezyną 6zł/os   2)zajęcia edukacyjne w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej 8zł/os    3)Muzeum Przyrodnicze w Białowieży 12zł/os    4)Szlak Dębów Królewskich 3zł/os

Kalkulacja wycieczki dotyczy wyjazdu z Białegostoku, w przypadku wyjazdu z innej miejscowości dopłata.